Ministar: “Ja s tom kučkom ne razgovaram”

Jutarnji GLASnik je dobio e-mail, koji je istovremeno upućen i urednicima i novinarima KRIK-a, o malverzacijama u jednom fondu i jednoj državnoj instituciji. Pošto je pošiljalac anoniman, a navodi nisu provereni, mi ćemo vam do daljnjeg, preneti samo neke detalje i navode iz tog pisma, sa skrivenim imenima lica i ustanova koja se pominju: “UREDNICIMA…