MIODRAG KOSTIĆ – Kod Đinđića šećerane, kod Vučića banke…

Foto: RAS Srbija/ Blic

screenshot_1

MK grupa danas je saopštila da je postignut dogovor sa grčkom Alfa bankom o preuzimanju njene filijale u Srbiji nakon dobijanja potrebnih odobrenja od regulatornih tela.

Piše: M. Obradović

Kostić dogovorio kupovinu Alfa banke

Prethodno je istu vest objavila i Alfa banka na Atinskoj berzi na kojoj su listirane njene akcije uz komentar da je ovaj potez u skladu sa programom restrukturiranja banke.

Miodrag Kostić, vlasnik MK grupe, već je kupio AIK banku koja sa bilansnom sumom od 1,5 milijarde evra na kraju 2016. godine zauzima šesto mesto po tržišnom učešću na srpskom bankarskom tržištu.

Preko AIK banke Kostić je kupio i manjinski udeo u slovenačkoj Gorenjskoj banci.

Alfa banka je prema bilansima na kraju 2015. godine imala aktivu od blizu 670 miliona evra što ju je smeštalo na 14. mesto po tržišnom učešću u Srbiji. Na kraju 2015. godine AIK banka je imala blizu 1,5 milijardi evra aktive. Kombinovano ove dve banke izbile bi na četvrto mesto po visini aktive u srpskom bankarskom sektoru sa tržišnim učešćem od oko 8,5 odsto.

AIK banka je nakon dobiti od četiri milijarde dinara u 2012. godini u 2013. i 2014. kuburila sa profitabilnošću i ostvarila ukupno oko tri milijarde dinara dobiti pre poreza. U 2015. godini ova banka koja je prevashodno orijentisana na poslovanje sa privredom se vratila na put profitabilnosti sa dobiti od 3,4 milijarde dinara, a u prvih devet meseci prošle godine 5,2 milijarde dinara.

Alfa banka, s druge strane, od izbijanja krize i posebno dužničke krize u Grčkoj kuburi sa profitabilnošću. U 2012. godini zabeležila je gubitak od 2,9 milijardi dinara, zatim u 2013. godini 1,5 milijardu, da bi 2014. godinu zavr{ila sa skromnom dobiti pre poreza od 183 miliona dinara, a već 2015. opet se vratila u minus od 950 miliona dinara. Za prvih devet meseci ova banka koja uglavnom radi sa stanovništvom, ali i koja ima objekte na nekim veoma atraktivnim lokacijama u Beogradu zabeležila je dobit od 414 miliona dinara.

Narodna banka Srbije u odgovoru na pitanje Danasa saopštila je da nije dobila zahtev za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva u Alfa banci ni od AIK banke ni od MK grupe.

Izvor: Danas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s