PETICIJA ZA LEGALIZACIJU POLITIČKE TRGOVINE

Redakcija Jutarnjeg GLASnika, zabrinuta za aktere na političkoj sceni Srbije, koji se sve više napadaju od strane građana zbog promene svojih partnera i stranaka, pokreće potpisivanje PETICIJE kojom će se od Skupštine Srbije tražiti donošenje Zakona o zaštiti političara i legalizaciji njihove trgovine, preprodaje i rasprodaje, kao i stupanje u neprirodne odnose i koalicije.

slike-politicari-4-izbori_srbija_politicari_

Foto: Ilustracija/ NSPM

Zakon bi imao samo 7 člana i to:

Član 1

Svaki političar može bez ikakve odgovornosti na svakih 7 dana da proda sebe, svoje mišljenje, svoj glas ili podršku drugom političaru, stranci ili koaliciji i za to ne podleže plaćanju PDVa, bilo da je isplaćen u novcu, nekretninama, praškastim materijama ili funkcijom.

Član 2

Svaki političar u zavisnosti od funkcije koju obavlja i na osnovu kriterijuma koji će se urediti podzakonskim aktom, oceniće se i razvrstati u klase:

E – (elita) klasa, Ia, I, II i III klasa

Član 3

Ocenjivanje i razvrstavanje u klase vrši se pojedinačno ili na selekcijskim smotrama neposrednim uvodom u izgled, stanje i broj sigurnih glasova političara, kao i na osnovu osobina o poreklu, broju stranaka kroz koje je prošao kao i količini materijalne, moralne i svake druge štete koje je naneo Republici Srbiji.

Političar čijim dosadašnjim delovanjem je Republika Srbija imala gubitke u ljudstvu ili teritoriji, po automatizmu se svrstava u klasu E.

Član 4

Maloprodajna cena političara biće utvrđena podzakonskim aktom, u zavisnosti od klase kojoj pripada.

Član 5

Za svaki politički transfer, uslugu, glas ili prevaru, političar je dužan da nadređenom u stranci ili posredniku isplati 10% od naplaćenog iznosa za taj politički čin.

Novinarima koji su zaduženi za veličanje njegovog lika i dela u obavezi je da isplati 100e u dinarskoj protivrednosti, na mesečnom nivou.

Član 6

Za svaku osnovanu kritiku, ogovaranje, psovanje, vređanje ili gađenje prema političarima od strane građana Srbije, počinilac (građanin) ima se kazniti prekršajnom kaznom u iznosu od  50.000,00 din – 200.000,00 din. koji će biti uplaćen na poseban zajednički račun Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva saobraćaja, a koji će se isključivo koristiti za angažovanje autobusa, prilikom događaja koje organizuje vladajuća stranka i isplatu dnevnica stranačkim aktivistima. 

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osam dana po objavljivanju u Službenom glasniku i važi do raspisivanja tendera za prodaju Republike Srbije.

O mestu potpisivanja peticije čitaoci Jutarnjeg GLASnika će biti naknadno obavešteni.

Svoje predloge i mišljenja, kao i amandmane na predlog Zakona možete napisati na FB stranici Jutarnjeg GLASnika

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s